قیمت آسفالت کاری در کرج

قیمت اجرای آسفالت در کرج و حومه

هر متر مربع آسفالت توپکا با ضخامت یک سانتی متر ۸ هزار تومان و هر مترمربع آسفالت بیندر با ضخامت یک سانتی متر ۷ هزار تومان اجرا می‌شود. 

هزینه قیرپاشی نیز ۵ هزار تومان برای یک متر مربع می‌باشد. 

هزینه زیرسازی جداگانه و پس از بازدید از محل ارائه می‌گردد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا مشاورین ما بصورت رایگان در محل حضور یافته و راهنمایی های مفید و همچنین برآورد هزینه عایق کاری شما را در اختیارتان قرار دهند.

با تشکر از حسن انتخاب شما

شرکت پیمانکاری آسفالت در کرج 

آسا

تماس با آسا