قیمت آسفالت در تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت آسفالت در تهران و کرج به شرح زیر است.

آسفالت توپکا 06 هر تن ۳۵۰ هزار تومان 

آسفالت توپکا 012 هر تن ۳۳۰ هزار تومان 

آسفالت توپکا 019 هر تن ۳۰۰ هزار تومان 

آسفالت بیندر 025 هر تن ۲۸۰ هزار تومان 

هزینه پخش هر تن آسفالت ۱۰۰ هزار تومان است. 

برای تناژهای بیش از ۱۰۰ تن تخفیف تعلق می‌گیرد. 

هزینه آسفالت کاری با مصالح نیز به صورت زیر است.

قیمت اجرای هر مترمربع آسفالت توپکا با ضخامت یک سانتی متر ۸ هزار تومان و قیمت پخش آسفالت بیندر با ضخامت یک سانتی متر ۷ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر از از پانصد مترمربع تخفیف تعلق می‌گیرد و هزینه آسفالت کاری متراژهای کمتر از دویست مترمربع به تناسب  بیشتر از ارقام ذکر شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا مشاورین ما بصورت رایگان در محل حضور یافته و راهنمایی های مفید و همچنین برآورد هزینه عایق کاری شما را در اختیارتان قرار دهند. 

سپاس از همراهی تان 

شرکت آسا ، شرکت رسمی پیمانکار آسفالت در تهران و کرج 

پاسخ بدهید

تماس با آسا