قیمت آسفالت تنی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

قیمت آسفالت تنی تحویل درب کارخانه در اردیبهشت ۹۹ به صورت زیر است.

قیمت آسفالت پشت بامی هر تن ۳۷۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت توپکا ۰۱۲ هر تن ۳۰۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت توپکا ۰۱۹ هر تن ۲۸۰ هزار تومان. 

قیمت آسفالت بیندر ۰۲۵ نیز هر تن ۲۶۰ هزار تومان است.

هزینه اجرای آسفالت نیز هر تن ۸۰ هزار تومان است. 

برای تناژهای بیش از ۱۰۰ تن تخفیف تعلق می‌گیرد.

سپاس از همراهی تان 

پاسخ بدهید

تماس با آسا