شیب بندی و ایزوگام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

زیرسازی، شیب بندی و اجرای ایزوگام و آسفالت.

اصلاح شیب پشت بام، تسطیح چاله و آب ماندگی پشت بام، رفع آب ماندن در جلوی ناودان و سایر نقاط، تعمیرات ناودان، تعمیر آب رو و روشنایی. شیب بندی زیر ایزوگام، شیب بندی بر روی ایزوگام، ترمیم ایزوگام ترمیم شکاف آسفالت و ایزوگام، رفع نم و رطوبت دیوار و سقف، تشخیص نشتی، تعمیر درز و ترک خوردگی، اجرای ایزوگام روی ایزوگام، ایزوگام روی آسفالت، ایزوگام روی قیرگونی، آسفالت روی آسفالت، کندن ایزوگام روی پشت بام و زیرسازی، کندن آسفالت پشت بام، تخریب ایزوگام و آسفالت، کنده کاری پشت بام و شیب بندی با آسفالت، شیب بندی با ایزوگام، تعمیرکار ایزوگام، تعمیرکار آسفالت، تعمیر کار عایق کاری، تعمیر پشت بام، رفع چکه، لکه گیری آسفالت، لکه گیری ایزوگام، هزینه تعمیر ایزوگام پشت بام، هزینه تعمیر آسفالت پشت بام، تعمیرکار برای ایزوگام، ورود آب از درز ایزوگام به سقف، نفوذ آب از درز ایزوگام، تعمیر داکت، تعمیر لوله های پشت بام

پاسخ بدهید

تماس با آسا