شرکت آیدین سازه اورال شرکت رسمی پیمانکاری آسفالت در تهران و کرج

دارای شناسه ملی، کد اقتصادی، فاکتور رسمی، فاکتور مالیاتی ، ارزش افزوده و بیمه مسئولیت و مالیات. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

سپاس از همراهی تان

پاسخ بدهید

تماس با آسا