پرسش و پاسخ

مدت زمان ضمانت نامه ایزوگام چقدر می باشد

شرکت آیدین سازه پروژه های ایزوگام خود را به مدت هشت الی دوازده سال ضمانت میکند.

تعمیرات ایزوگام نصب شده به چند صورت انجام پذیر است

1) ترمیم: نصب پوشش جدید بر روی پوشش قدیمی.

2) تعویض: جدا نمودن پوشش قدیمی و نصب پوشش جدید.

مناسب ترین روش عایق رطوبتی برای داخل ساختمان چه چیز می باشد؟

مناسب ترین روش عایق رطوبتی برای داخل ساختمان استفاده از قیرگونی است.

عایق کاری قیرگونی هزینه بیشتری نسبت به ایزوگام دارد.

تماس با آسا