تعمیر ایزوگام به دو روش صورت می‌پذیرد

روش اول لکه گیری یا همان نصب ایزوگام جدید بر روی ایزوگام قبلی

روش دوم هم کندن ایزوگام قبلی و اجرای ایزوگام جدید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا