تعمیرات ایزوگام، آسفالت و قیرگونی

لکه گیری آسفالت کوچه، خیابان ، پشت بام و غیره

ترمیم ایزوگام پشت بام، سرویس های بهداشتی و سایر سطوح.

ترمیم درز و ترک خوردگی ایزوگام و آسفالت.

لکه گیری ایزوگام و آسفالت فرسوده و آسیب دیده.

کندن ایزوگام های فرسوده و تعویض آن با ایزوگام جدید.

نصب ایزوگام جدید بر روی ایزوگام قدیمی و پوسیده.

نصب ایزوگام بر روی آسفالت قدیمی.

اصلاح شیب و رفع جمع شدن آب در پشت بام.

تعمیر ایزوگام آب رو ها و لوله های بخاری، پکیج و داکت های پشت بام.

ترمیم نشتی ایزوگام ناشی از آب کولر ها

ترمیم باد ایزوگام، ترمیم و چسباندن ایزوگام جدا شده از سطح و دیواره ها، ترمیم ایزوگام تخریب شده و سوخته،

تشخیص عیب ایزوگام و نشتی یابی.

رفع چکه و رطوبت دیوار، سقف و سرویس‌های بهداشتی و  کلا خدمات مربوط با نشتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید رایگان از محل با ما تماس بگیرید.

دستمزد تعمیر ایزوگام یک پشت بام بدون احتساب مصالح به کار رفته ۳۰۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا