ترمیم ایزوگام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

تعمیر ایزوگام، قیرگونی و آسفالت پشت بام آپارتمان و سایر سطوح.

ترمیم درز و شکاف آسفالت، قیرگونی و ایزوگام، تشخیص نشتی، رفع نم و رطوبت دیوار و سقف، مرمت شیب بندی، اصلاح زیرسازی و شیب پشت بام، ترمیم ترک خوردگی های عایق ها، زیرسازی، قیرپاشی، اجرای ایزوگام روی آسفالت، ایزوگام روی ایزوگام، تعمیر چاله و جمع شدن آب روی ایزوگام و آسفالت، لکه گیری، تعمیر ناودان، تعمیر نم آب رو، آب بندی، تشخیص عیب عایق کاری و خدمات مشابه.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا