تخمین هزینه ایزوگام

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

برآورد هزینه نصب ایزوگام پشت بام به شکل زیر است. 

برای یک پشت بام به مساحت مثلا یکصد متر مربع ، حدود ۱۲۵ مترمربع ایزوگام مصرف میشود. این افزایش متراژ به دلیل روی هم سوار شدن دو رول ایزوگام کنار هم و نیز نصب ایزوگام بر روی دیواره ها و نیز مصرف ایزوگام برای تیکه کاری های پشت بام است.

قیمت هر متر مربع ایزوگام با نصب در پائیز ۹۸ از ۲۰ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان متفاوت است. 

برای محاسبه کل هزینه مورد نیاز برای یک سطح ۱۰۰ متر مربعی عدد ۱۲۵ را در ۲۰ تا ۲۶ هزار تومان ضرب میکنیم. عدد به دست آمده هزینه ایزوگام کاری پشت بام خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا