بهترین مارک ایزوگام چیست؟

سوال مهمی است ولی جواب آن واقعا چیست؟

خیلی از برندهای ایزوگام در کشور کیفیت بالایی دارند ولی برند خاصی بهترین مطلق نیست و در مقاطع مختلف زمانی کیفیتها تغییر می‌یابد.

کیفیت ایزوگام را باید از سه جنبه مورد بررسی قرار داد، چسبندگی، انعطاف و استحکام.

هر ایزوگامی بهترین کیفیت را از این سه فاکتور ارائه دهد مرغوب ترین جنس را ارائه داده است.

با سماس از همراهی تان

پاسخ بدهید

تماس با آسا