بهترین ایزوگام را از کجا بشناسیم؟ بهترین ایزوگام از نظر کیفیت عایقی است که انعطاف، چسبندگی و استحکام بالایی داشته باشد. اگر این سه فاکتور را هر عایقی بطور یکجا داشته باشد مشکلات نم و رطوبت ساختمان را برای دراز مدت حل خواهد کرد.

در حال حاضر عایق های حفاظ، پشم شیشه و بام گستر چنین کیفیتی ارائه می‌دهند.

قیمت بهترین ایزوگام از لحاظ کیفیت هر مترمربع 20 هزار تومان میباشد. قیمت نصب ایزوگام 5 هزار تومان است پس قیمت بهترین ایزوگام با نصب در مهر ماه سال 98 هر مترمربع 26 هزار تومان است.

پاسخ بدهید

تماس با آسا