در زیر چند نمونه از بهترین ایزوگام های موجود در تهران را به شما معرفی میکنیم. 

بام گستر دلیجان، قیمت هر مترمربع با نصب ۲۲ هزار تومان.

سراپوش دلیجان قیمت هر مترمربع با نصب، ۲۲ هزار تومان.

ایزوگام حفاظ هر مترمربع با نصب ۲۰ هزار تومان.

ایزوگام جنت دلیجان هر مترمربع ۱۹ هزار تومان. 

ایزوگام شرق دلیجان هر متر مربع ۱۸ هزار تومان. 

برای متراژهای بیش از یکصد متر مربع تخفیف تعلق می‌گیرد.

پاسخ بدهید

تماس با آسا