بهترین ایزوگام از لحاظ کیفیت، ایزوگامی است که اولا چسبندگی مناسبی داشته باشد. جدا از بحث چسبندگی، استحکام و دوام ایزوگام حداقل برای ۱۰ سال فاکتور لازم برای یک ایزوگام ایده آل و مرغوب است. دیگر ویژگی مهم برای یک ایزوگام با کیفیت، انعطاف مناسب آن است. این سه گزینه برای یک ایزوگام استاندارد، ضروری است و خریدار ایزوگام باید با در نظر گرفتن این موارد عایق خود را انتخاب نماید.

 در ضمن هنگام خرید ایزوگام به خاطر داشته باشید که گرانترین ایزوگام همیشه بهترین ایزوگام نیست. 

 با سپاس از همراهی تان 

پاسخ بدهید

تماس با آسا