وزن مخصوص آسفالت حدود ۲ تن است و برای اجرای آسفالت سطحی به مساحت ۱۰۰ مترمربع با ضخامت یک سانتیمتر، ۲ تن آسفالت مورد نیاز است. به همین ترتیب یک تن آسفالت سطحی به اندازه ۵۰ مترمربع را با ضخامت یک سانتیمتر بصورت کوبیده شده در بر می‌گیرد.

قیمت آسفالت در فروردین ۹۸ از ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار تومان بسته به نوع دانه بندی متغیر است.

دستمزد اجرای آسفالت هر تن ۴۰ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه آسفالت کاری با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا