ایزوگام پشم شیشه ایران یکی از برندهای با کیفیت ایزوگام در کشور است. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 نوع فویلدار هر مترمربع ۲۲ هزار تومان و قیمت با نصب آن ۲۷ هزار تومان است. قیمت ایزوگام بدون فویل پشم شیشه ایران نیز ۲۱ هزار تومان است. 

برای متراژهای بیشتر از یکصد متر مربع قیمت تخفیف تعلق می‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا