اجرای ایزوگام و قیرگونی در شهرقدس و حومه

 نصب با کیفیت ترین محصولات ایزوگام برای سطوح مختلف. 

اجرای قیرگونی یک لایه و دولایه برای سرویسهای بهداشتی و سایر سطوح. 

 نصب و تعمیرات ایزوگام، قیرگونی و آسفالت، ترمیم و رفع نم و رطوبت. 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا