نصب و تعمیر ایزوگام در تهران و حومه

قیمت ایزوگام در تهران به صورت زیر است. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران هر متر مربع ۱۹ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان هر متر مربع ۱۸ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام حفاظ و شرق دلیجان هر متر مربع ۱۷ هزار تومان.

قیمت ایزوگام ستاره طلایی هر متر مربع ۱۶ هزار تومان. 

قیمت ایزوگام جنت دلیجان هر متر مربع ۱۵ هزار تومان. 

قیمت سایر برندهای متفرقه زیر ۱۵ هزار تومان.

قیمت نصب ایزوگام در تهران هر متر مربع ۴ هزار تومان. 

برای متراژهای بیشتر از ۱۵۰ متر مربع تخفیف داده می‌شود. 

ضمانت نامه شرکت پس از اجرا ارائه می‌شود. 

با سپاس از همراهی تان. 

شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا