قیمت ایزوگام حفاظ آذربام در تهران و کرج

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام صادراتی T2502 با وزن 40 کیلو گرم، هر مترمربع 16 هزار تومان و قیمت با نصب آن 21 هزار تومان است.

قیمت ایزوگام حفاظ آذربام صادراتی ویژه T250S با وزن 47 کیلوگرم هم هر متر مربع21 هزار تومان و قیمت با نصب آن 26 هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و تخمین هزینه ایزوگام کاری خود با ما تماس بگیرید. 

با سپاس از همراهی تان

شرکت آسا 

پاسخ بدهید

تماس با آسا