از برندهای برتر ایزوگام در ایران ایزوگام بام گستر ثبت ۱۱۷ دلیجان و ایزوگام پشم شیشه ایران میباشند. 

این محصولات با کیفیت مناسب و البته قیمت بالاتر برای کلیه سطوح قابل اجرا بوده و برای مدت ۱۰ سال سازه ها را در برابر نفوذ نم و رطوبت نگهداری خواهد کرد.

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان هر متر مربع ۲۱ هزار تومان و قیمت با نصب آن هر متر مربع ۲۷ هزار تومان است. 

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران ۲۲ هزار تومان و قیمت با نصب آن نیز هر مترمربع ۲۸ هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس با ما تماس بگیرید .

پاسخ بدهید

تماس با آسا