اندود نفوذی و آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

اجرای زیرسازی ، اندود نفوذی قیر و آسفالت کاری خیابان، کوچه ، محوطه، پارکینگ، پشت بام و سایر سطوح مشابه در تهران و استان البرز.

خدمات آسفالت کاری به صورت دستی و مکانیزه توسط اکیپ متخصص آسفالت کاری شرکت آسا.

اجرای آسفالت نرمه پشت بامی، توپکا 06 ،012 ، 019 و بیندر 025 برای تمامی سطوح.

اجرای زیرسازی بیس و ساب بیس با آب پاشی و کوبش با ضخامتهای مختلف.

به صورت نقد و اقساط.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

پاسخ بدهید

تماس با آسا