آسفالت کاری، زیرسازی، شیب بندی، محوطه سازی، لکه گیری آسفالت، ترمیم آسفالت ترک خورده و سایر عملیات مشابه آسفالت کاری در شهرقدس و شهریار. 

 اجرای آسفالت بصورت دستی و مکانیزه توسط اکیپ متخصص آسفالتکار در شهرقدس، شهریار و حومه. 

 برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 شرکت پیمانکار آسفالت در شهرقدس و شهریار 

پاسخ بدهید

تماس با آسا