آسفالت کاری

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

آسفالت کاری در تهران و کرج به صورت دستی و مکانیزه

اجرای انواع آسفالت بیندر ، توپکا و نرمه پشت بامی برای خیابان  ، کوچه ، پیاده رو ، پارکینگ ، محوطه ، پشت بام و سایر سطوح. 

قیمت اجرای آسفالت توپکا برای هر متر مربع با ضخامت پنج سانتیمتر ۴۵ هزار تومان است. 

هزینه آسفالت کاری با آسفالت بیندر ۰۲۵ نیز برای هر متر مربع با ضخامت پنج سانتی متر ۴۰ هزار تومان می‌باشد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

پاسخ بدهید

تماس با آسا