آسفالت کاری غرب تهران

خدمات آسفالت کاری در مناطق ۲ ، ۵ ، ۹ ، ۱۸ ، ۲۱ و ۲۲ تهران.

اجرای زیرسازی ، شیب بندی،  قیرپاشی و آسفالت کاری به صورت دستی و مکانیزه. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

تماس با آسا