آسفالت کاری در شهریار تهران

اجرای انواع آسفالت برای سطوح مختلف نظیر خیابان، کوچه، پیاده رو، محوطه، پارکینگ، پشت بام و سایر سطوح.

آسفالتکاری توسط ماشینهای سبک و سنگین و یا دستی توسط استادکاران متبحر.

برای اطلاع از قیمت آسفالت در شهریار و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

پاسخ بدهید

تماس با آسا