آسفالت کاری در تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

آسفالت کاری در تهران و کرج با قیمتی مناسب.

اجرای آسفالت برای سطوح مختلف نظیر محوطه، پیاده رو، پارکینگ، پشت بام، خیابان، کوچه و سایر سطوح به صورت دستی و مکانیزه.

برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید رایگان از محل اجرا و برآورد هزینه آسفالت کاری با ما تماس بگیرید.

 

پاسخ بدهید

تماس با آسا